Service en onderhoud

Wellens Installaties werkt met een jaarcontract – onderhoudscontract. We zien er op toe dat er periodiek onderhoud aan Uw cv-ketel uitgevoerd wordt.
Bij storingen, waarvan de oorzaak zich binnen de cv-ketel bevindt, worden enkel de materiaalkosten bij U in rekening gebracht.

Tevens geniet U een voorkeursbehandeling wat inhoudt dat bij een storingsmelding uiterlijk binnen 24 uur met de reparatiewerkzaamheden aangevangen wordt.

Wat houdt het onderhoudscontract in ?

Elk jaar wordt de cv-ketel gecontroleerd, de brander afgesteld en opgemeten, kortom een gehele onderhoudsbeurt, u sluit hiermee een jaarabonnement af. Een abonnement houdt in :

  •     De cv-ketel wordt 1x per jaar gecontroleerd, onderhoudsbeurt.
  •     Bij een storing worden alleen de eventuele onderdelen in rekening gebracht.
  •     Op de vervangende onderdelen heeft U 1 jaar garantie.
  •     24 uren service

De kosten van het abonnement bedragen per cv-ketel € 90,00 excl. BTW.

Voordat U een storing meldt, kijk dan eerst naar onderstaande punten:

  •     Is er voldoende waterdruk in de cv-installatie, min. 1 tot 2 bar.
  •     Staat de kamerthermostaat hoog genoeg.
  •     Is de stekker in het stopcontact, staat de cv op “aan”.

Als blijkt dat onze monteur bovenstaande handelingen moet uitvoeren/controleren om de storing te verhelpen, worden de gemaakte kosten aan U doorberekend.
 

Wellens installaties BV | T. 0492-549338 | F. 0492-522281 | M. info@wellensinstallaties.nl